مطالبه مردمی، محبوبیت یا محجوبیت

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲:۵۰
استکبار همواره سعی کرده عوامل نفوذی خود را در جامعه ما محبوب و این محبوبیت را با قدرت مالی و رسانه ای مداوم برای عامل نفوذی خود حفظ کند.

محبوبیت می تواند از راه های مختلف ایجاد شود که به دو نوع محبوبیت واقعی یا غیر واقعی منجر می شود. با نگاهی گذرا به فرآیندهای اجرایی، اموری مشاهده می شود که به نوعی مکانیسم دفاعی بعضی از مسئولان است.
آنچه اما مهم است؛ محبوبیت فرد در جامعه نمی تواند همیشه اصل قضاوت عملکردها باشد. شاید این تعاریف در ساختارهای مدیریتی کمیاب یا نایاب باشد؛ اما در واقعیت وجود دارد؛ بنابراین توجه به این تعاریف می تواند بسیار راهگشا باشد.
آشنایی عمومی با راه های ایجاد محبوبیت های غیر واقعی ضروری است؛ بنابراین در این تحلیل به بعضی از عوامل مؤثر در ایجاد محبوبیت غیر واقعی در جامعه اشاره می شود.
محبوبیت تحریفی
انحراف افکار عمومی نوعی سازوکار محبوبیت غیر واقعی است که فردی مسئولیت دارد؛ اما توانمندی اجرا ندارد و به همین دلیل با ترفندهای مختلفی، مطالبه گری ها را به انحراف می کشاند و در جامعه هم محبوب می ماند.
یکی از دلایل این امر، اطلاع نداشتن از نوع و چگونگی مطالبه خدمت گیرندگان است و به همین دلیل نوعی محبوبیت تحریفی می تواند با سوء استفاده از این ناآگاهی خدمت گیرندگان رخ دهد.
محبوبیت جناحی
گاهی جناح ه ...

[ مشاهده متن کامل مطالبه مردمی، محبوبیت یا محجوبیت خبرگزاری آنا ]