عبور سبد معاش از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تابناک سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۶

کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند؛ اما اگر سبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای ۲ میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمی یابیم که «عقب ماندگی مزدی کارگران» از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، افزایش بالای هزینه های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل است که گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.
هدف از این درخواست که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) به امضای هر سه عضو کارگری رسیده، بحث پیرامون راهکارهای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است.خدایی می گوید: به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم و ریالی دستمزد هستیم؛ اگر این راهکارها هرچه سریعتر در دستور کار قرار نگیرد، خانواده های کارگری با بحران جدی معیشت روبرو خواهند شد.
سبد معاش از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گذشت/ در خرداد هزینه های زندگی ۴۲۶ هزار تومان زیاد شد!
براساس الزامات قانون کار، جلسه فوق العاده شورای عالی کار، بعد از درخواست هریک از سه گروه – دولت، کارگران و یا کارفرمایان- باید ظرف مدت دو هفته برگزار شود؛ با این حساب، از آنجا که در روزهای منتهی به نیمه تیر، درخواست گروه کارگری تحویل مجموعه وزارت کار شده، تا آخر تیرماه بایستی منتظر برگزاری این جلسه سه جانبه باشیم.
محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار
از ابتدای سال تا امروز، سبد معاش حداقلی خانوار – مرتبط با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار- هر ماه توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها محاسبه شده است؛ این ...

سرخط اخبار