خسارات سیل در روستای تالارپشت شهرستان سیمرغ

خزرنما سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۷