برج های کج مشهور جهان

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۳۹
در این گزارش مشهورترین برج های کج جهان به تصویر کشیده شده است.
سرخط اخبار