«امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» در ائتلاف تحت رهبری ایران/ محور مقاومت تبدیل به «اتحاد مقاومت» شده است

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳
«مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل» می نویسد: امروزه محور مقاومت تبدیل به یک اتحاد تحت رهبری ایران و با محوریت «امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» شده است.