«امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» در ائتلاف تحت رهبری ایران/ محور مقاومت تبدیل به «اتحاد مقاومت» شده است

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳
«امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» در ائتلاف تحت رهبری ایران/ محور مقاومت تبدیل به «اتحاد مقاومت» شده است
«مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل» می نویسد: امروزه محور مقاومت تبدیل به یک اتحاد تحت رهبری ایران و با محوریت «امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» شده است.

سرویس جنگ نرم مشرق - جنگ در سوریه در حالی در سرازیری پایان قرار گرفته است که آمریکایی ها هم چنان خود را در تأثیرگذاری بر تحولات این کشور و تعیین سرنوشت جنگ، ناتوان می بینند. در مقابل، محور مقاومت از یک سو و کشورهایی مانند روسیه و ترکیه از سوی دیگر (و اخیراً حتی متحدان سابق آمریکا نظیر آلمان و فرانسه [۱] ) با برگزاری نشست های چندجانبه در حال تصمیم گیری درباره سرنوشت سوریه هستند؛ و کشورهایی مانند ایران [۲] و روسیه [۳] نیز پا را فراتر گذاشته و در فکر آینده و بازسازی سوریه پس از نابودی کامل تروریست ها هستند.
نکته پررنگی که در این میان توجه کارشناسان آمریکایی را به خود جلب کرده، پیروزی های متعدد محور مقاومت و نقش محوری ایران در این پیروزی ها و هم چنین تعمیق نفوذ ایران در منطقه و جهان در پی تحولات اخیر در خاورمیانه و به خصوص سوریه است. یکی از اندیشکده های شناخته شده آمریکایی که اخیراً به همین موضوع پرداخته، اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل» است. این اندیشکده گزارشی تحت عنوان «طلوعِ محور [مقاومت]: استراتژی منطقه ای و شراکت های غیردولتیِ در حال رشد ایران در ...

[ مشاهده متن کامل «امنیت جمعی» و «بازدارندگی چتری» در ائتلاف تحت رهبری ایران/ محور مقاومت تبدیل به «اتحاد مقاومت» شده است مشرق نیوز ]