روز دوم سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱
سرخط اخبار