چرا انجام تغییرات در بخش اقتصادی کابینه سخت است؟!/ جناح های سیاسی چه سهمی از تیم اقتصادی دولت دارند؟

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۸
در جدال برای کسب کرسی بیشتری ازز کرسی های اقتصادی کابینه و همچنین تلاش برای حاکم کردن تفکر خود بر بخش اقتصادی دولت، گروه های یاد شده تلاش زیادی برای رقابت با یکدیگر دارند. البته بخشی از این جریانات اکنون سهم بیشتری در شرایط فعلی دارند و تلاش دارند، وضعیت موجود را حفظ کرده و مانع از جدایی افراد نزدیک به خود بشوند. برای همین انجام تغییرات در بخش اقتصادی دولت را خیلی هم راحت نمی توان فرض کرد؛ کما اینکه تاخیر فعلی در انجام تغییرات را می توان برخواسته از همین دشواری ارزیابی کرد.

بحث تغییرات در دولت به واسطه ایجاد شکل گیری شرایط نامناسب اقتصادی در کشور طی ماه های اخیر موضوعی است که چند صباحی نقل محافل سیاسی و ارکان تصمیم گیرنده در کشور شده است و بسیاری از مردم، رسانه ها، کارشناسان و متولیان امور کشور بر این عقیده هستند که ایجاد تغییرات در بدنه کابینه و بهره گیری از چهره های توانمندتر می تواند راهکاری برای مرتفع کردن بخشی از مشکلات موجود باشد.
به گزارش «تابناک»؛ هرچند قریب به اتفاق فلش نظرات در مورد تغییراتی که باید در کابینه صورت گیرد تا نتیجه آن بهبود نسبی شرایط کشور باشد، به سمت تیم اقتصادی دولت روحانی است، برخی در درون و بیرون قوه مجریه تلاش می کنند تا سمت و سوی تغییرات را عوض کرده و آن را به سمت وزیران و مدیران ارشد دولتی دیگر نشانه بروند؛ موضوعی که اگر محقق شود به طور حتم هیچ باری از روی دوش کشور برداشته نخواهد شد.
در خصوص تغییرات در دولت بلاشک نیاز اصلی و اساسی کشور، کنار گذاشتن برخی افراد و تفکرات از تیم اقتصادی دولت و جایگزین کردن فکری نو با افرادی تازه نفس و با انگیزه است که بتوانند بار مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را کاسته و سیاست گذاری ها و ...

[ مشاهده متن کامل چرا انجام تغییرات در بخش اقتصادی کابینه سخت است؟!/ جناح های سیاسی چه سهمی از تیم اقتصادی دولت دارند؟ تابناک ]