اولین گروه از زنان عربستان موفق به اخذ گواهینامه شدند.

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۵

دریافت 4 MB

[ مشاهده متن کامل اولین گروه از زنان عربستان موفق به اخذ گواهینامه شدند. خبرگزاری مهر ]