روش های تربیتی امام علی (ع) در قبال همسر و فرزند؛ غیرت بی جا، زن پاکدامن را دچار آلودگی می کند

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۶
مدیر انجمن قرآن پژوهی حوزه با اشاره به روش های تربیتی امام علی(ع) می گوید امام(ع) اثر غیرت بی جای مردان را سقوط زنان در منجلاب گناه معرفی می کند.

- اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا امروز از یک سو به دلیل تلاش های غرب در جهت تخریب فرهنگ جوامع به ویژه مسلمانان و از دیگر سو تشطط آرای اندیشمندان و فعالان فرهنگی درباره فرهنگ جامعه، شاهد نوعی از ولنگاری فرهنگی هستیم که این مسئله بر سبک زندگی مردم اثر گذاشته است. از مهم ترین بسترهایی که در این فرآیند و طی سال های اخیر مورد آسیب جدی قرار گرفت، بستر خانواده است، بستری که نقش تعیین کننده ای در آینده جامعه دارد؛ چرا که اصلاح جامعه و پیشبرد آن به سوی ارزش های آسمانی در گروی تربیت افراد صالحی است که هسته اولیه آن در خانواده شکل می گیرد؛ در این راستا نقش والدین در درجه اول سپس نقش نهادهای فرهنگی و فرهنگ ساز مثل رسانه ملی بسیار حائز اهمیت است. از این منظر توجه به شاخصه ها و معیارهای تربیت فرزند صالح بر اساس منبع وحی و نیز بازخوانی سیره (نقلی و عملی) اهل بیت(ع) می تواند الگوی مناسبی برای خانواده ها و متولیان فرهنگی محسوب شود.
روش حضرت زهرا(س) برای تربیت فرزند/ محیط خانه شادی می خواهد نه تحجر
پندهای امام علی(ع): اثر منفی چشم چرانی و دمسازی با زنان
به بهانه ایام میلاد با سعادت امیر مؤمنان(ع) در گفت وگو با حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر انجمن قرآن پژوهی حوزه ، روش های تربیتی امام علی(ع) با همسر و فرزندان از زاویه اصلاح سبک زندگی مورد بازخوانی قرار گرفت.
اهل بیت(ع) به هر بهانه فرزندان خویش را دعوت به ارزش ها می کرد
* از مسائلی که خانواده ها نسبت به آن دغدغه دارند، تربیت فرزند است. به ویژه با وجود فضای مجازی که افکار و رفتار آن ها را مورد تهدید قرار داده است. مهم ترین شاخصه های رفتاری ...