مشکل فرارهای مالیاتی از کجا آب می خورد؟

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۱
تاکیدهای وزیر جدید اقتصاد بر ضرورت افزایش مالیات گیری از طریق ایجاد پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی نشان از عزم جدی او برای تحقق این مساله دارد. در این باره یک اقتصاددان معتقد است چون دولت به درآمدهای مالیاتی کاملا وابسته نیست و هزینه هایش را از درآمدهای نفتی تامین می کند، روی مباحث مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.

آفتاب نیوز :
علی مزیکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی می تواند باعث ایجاد پایه های مالیاتی جدید شود، گفت: احتمالا تاکید وزیر جدید اقتصاد بر افزایش پایه های مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی است. یکی از عوامل فرار مالیاتی، وجود قوانین مالیاتی است. برخی از قوانین مالیاتی ما به خوبی برای اخذ مالیات طراحی نشده و علت هم این است که دولت به درآمدهای مالیاتی کاملا وابسته نیست و هزینه هایش را از درآمدهای نفتی تامین می کند و به همین خاطر هم روی مباحث مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسائل قانونی مربوط به اخذ مالیات ادامه داد: در برخی از حوزه ها فراوانی قوانین داریم، در حالی که در بعضی حوزه های دیگر خلأ قانونی داریم. زمانی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، خود به خود فرار مالیاتی اتفاق می افتد اما زمانی که فراوانی قوانین وجود داشته باشد، به فعالان اقتصادی فشار مضاعفی وارد می شود؛ چرا که آنان احساس می کنند هر کاری که بخواهند انجام دهند مرتکب خلافی شده اند.
او با بیان این که دولت نمی تواند همه تولیدکنندگان و فعالیت هایشا ...

[ مشاهده متن کامل مشکل فرارهای مالیاتی از کجا آب می خورد؟ آفتاب نیوز ]