فیلم/ اشاره روحانی به وعده های انتخاباتی سال96

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰
رئیس جمهور: زندگی مردم توأم با سختی است؛ اما مسیر اقتصادی طی ماه های اخیر روند مثبت و باثباتی یافته است.
سرخط اخبار