تدوین طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی در آینده ای نزدیک

دریافت خبر : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۴
تدوین طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی در آینده ای نزدیک

معاون آموزشی وزارت علوم با اعلام تدوین طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی گفت: در قالب این طرح، هم افزایی در مناطق به گونه ای صورت می گیرد که از پتانسیل های منابع انسانی و امکانات استفاده و نیاز خود را برطرف کنند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکترمجتبی شریعتی نیاسر امروز چهارشنبه در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: بر اساس طرح مدیریت منطقه ای حوزه آموزش عالی، قرار است تمام زیر نظام های مناطق اعم از دولتی و غیردولتی و تمام مراکز آموزش عالی با شیوه های مختلف آموزشی شامل نیمه حضوری، حضوری و غیر حضوری در مدیریت آموزش عالی در منطقه، حول محور دانشگاه های سطح یک و دو در تصمیمسازی توسعه آموزش عالی منطقه نقش داشته باشند.
وی افزود: بسیاری از درخواست های توسعه ای ارجاعی از مناطق و دانشگاه های مختلف به دستگاه آموزش عالی، مستقل از مشاوره ها و هم افزایی های درون منطقه ای صورت می گیرد. اما با اجرای این طرح، قبل از اینکه درخواست ها به ستاد ارجاع داده شود در منطقه مشورت و مورد بررسی قرار گیرد و با همه اعضای جامعه مدیریت آموزش عالی منطقه مشور ...

[ مشاهده متن کامل تدوین طرح مدیریت منطقه ای آموزش عالی در آینده ای نزدیک خبرگزاری آنا ]