مصدومان چهارشنبه سوری

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۱
مصدومان چهارشنبه آخر سال در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران تحت درمان قرار گرفتند.

هشدار! این گزارش حاوی تصاویر دلخراش است.