دکتر ظریف و دغدغه پولشویی

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۶
دکتر ظریف و دغدغه پولشویی

سؤال این است که چه باید کرد؟ چگونه بایستی جلوی تضییع حقوق مردم و دستبرد به خزانه عمومی گرفته شود؟ تجربه جهانی این پاسخ را ساده کرده است: بایستی از سیستم شفافیت مالی حمایت کنیم و از شفافیت نه تنها نترسیم بلکه از آن با تمام توان حمایت کنیم. همچنین نبایستی اجازه داد هیچ پول فاقد منشأ مشروع، وارد سیستم بانکی کشور شود و بر همه حساب ها بایستی نظارت عالیه اعمال شود.
اکنون مدتی است ارگان های کشور تلاش می کنند در یک هماهنگی با سیستم مالی بین الملل، شفافیت لازم را با پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه CFT در کشور به وجود آورند تا چند نتیجه حاصل شود:
اول؛ شفافیت نسبت به حفظ حقوق مردم و نگهداری خزانه عمومی تضمین گردد. دوم؛ مردم خود در تراکنش های مالی کشور نظارت کلی داشته و بین حکومت و مردم اعتماد بیشتری ایجاد شود. سوم؛ بانک های کشور قادر به فعالیت های بین المللی بوده و در وهله اول درآمدهای حاصل از صدور نفت و تجارت با سایر کشورها بتواند از طریق سیستم بانکی بین المللی به بانک های کشور انتقال یابد. چهارم، در مقابل سیل بنیان کن تحریم های ظالمانه و غیرمشروع و غیرقانونی دونالد ترامپ، ما بتوانیم ...

[ مشاهده متن کامل دکتر ظریف و دغدغه پولشویی روزنامه ایران ]