چرا به پرونده هایی که ظاهرا یک شکل دارند، رسیدگی متفاوت می شود؟

خبر آنلاین شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۷
غلامحسین محسنی اژه ای در یک برنامه تلویزیونی درباره تفاوت در رسیدگی به پرونده هایی که به نظر می رسد دارای یک شکل از اتهام هستند، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی به بحث درباره عملکرد قوه قضاییه پرداخت.
اهم سخنان اژه ای به شرح زیر است:
-اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی شود. در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می کرد و یا رشوه می گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.
-در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می گردد.
-افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند و میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور گردیده است.
-همه پرونده ها به یک شکل رسیدگی می شود، واقعا یک جور رسیدگی می شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی رسد.البته این موضوع به پرونده های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.
-فرض کنید دو دزد دستگیر می شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می کند و سریع پرونده وی بسته می شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.
-گاهی وقت ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان ...

سرخط اخبار