انفعال اروپا

شبکه خبر جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۸
صاحبنظران از انفعال اروپا در مقابل بیانیه ضد ایرانی آمریکا انتقاد دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
برخی کارشناسان اروپایی بر این باورند تحریم نفتی ایران موفق نخواهد بود و آمریکا از هم اکنون بازنده این بازی است برخی صاحبنظران هم از انفعال اروپا در مقابل بیانیه ضد ایرانی آمریکا انتقاد دارند.
دانلود