سایه مشکل مالی در شهرداریهای مازندران/ استعفا گزینه روی میز

دریافت خبر : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۹
ساری- ایرنا- کاهش درآمدهای شهری ناشی از رکود ساخت و ساز و هزینه های سربار ناشی از تحمیل نیروهای مازاد وهزینه پسماند، روزهای ناخوشی را برای شهرداری های مازندران رقم زده به طوری که مهمترین راهکار برای فرار از این مشکل تاکنون حربه استعفا بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمار رسمی بیش از 60 درصد از درآمدهای شهرداری ها از قبل ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز کسب می شود و همین میزان نیز هزینه جاری تحمیلی بر گرده مدیریت شهری است.
در شرایط فعلی اکثر شهرداری های مازندران در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به خصوص نیروهای تحت قرارداد شرکت های پیمانکاری با مشکل مواجه اند و چندین ماه بدهی معوقه به این نیروها دارند که در برخی از شهرداری ها از جمله مرکز مازندران پای این معضل به نشست های شورای اسلامی شهر نیز کشانده شد.
این درحالیست که طبق قانون شهرداری ها، حدود 40 درصد از درآمد شهری باید برای هزینه های جاری با اولویت حقوق و دستمزد کارکنان هزینه و مابقی نیز صرف پروژه های عمرانی شود.
در 2ماهه اخیر شهرداران کیاسر، بابلسر، رامسر، آمل و سلمانشهر در مازندران گرچه بنا به آنچه که در متن استعفا مشکلات شخصی بیان شد از سمت شان استعفا دادند، ولی گفته می شود یکپای این استعفاها مشکلات مالی در شهرداری هاست.
شاید پرسرو صداترین استعفای شهرداران مازندران که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت، مربوط به امیرسلیمانی شهردار آمل است که از سال 89 تا 96 در دو دوره ...

[ مشاهده متن کامل سایه مشکل مالی در شهرداریهای مازندران/ استعفا گزینه روی میز ایرنا ]