مورد توجه قرار گرفتن درآمد های مالیاتی بجای درآمد های نفتی

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۷
مورد توجه قرار گرفتن درآمد های مالیاتی بجای درآمد های نفتی
با کاهش درآمد های نفتی حالا درآمد های مالیاتی بیشتر از گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است؛ درآمد هایی که این بار نه با افزایش نرخ مالیات، بلکه با جلوگیری از فرار مالیاتی می توانند محقق شوند.

تاکید مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مالیات ها در اقتصاد باعث شده دوباره مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد که در این باره یک اقتصاددان معتقد است هرچه تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد اقتصاد هم کمتر دستخوش تلاطمات مختلف می شود و در این راستا دولت باید جلوی فرارهای مالیاتی که حدود ۴۰ درصد است گرفته شود.
مقوله مالیات در اقتصاد کشور از آن دسته مباحث حساسی است که با اینکه وجودش برای کسب درآمد و بودجه بندی دولت اهمیت اساسی دارد، نحوه و میزان اخذ آن از واحدهای مختلف اقتصادی نیازمند در نظر گرفتن حساسیت هایی است. در وضعیتی که تولیدکننده ایرانی برای ادامه مسیر تولید خود باید انواع و اقسام محدودیت های مقرراتی، کاغذبازی های اداری، رقابت با نمونه های قاچاق روبرو است اگر اخذ مالیات هم باعث ایجاد فشاری مضاعف بر تنه نحیف تولید ملی شود می تواند این حوزه مهم اقتصادی را با اختلالاتی جدی مواجه کند. احتمالا به همین دلیل هم فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، تمرکز خود را بر ایجاد پایه های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در ...

[ مشاهده متن کامل مورد توجه قرار گرفتن درآمد های مالیاتی بجای درآمد های نفتی پارسینه ]