دست دوستی ایران و عربستان در بازار نفت

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۲۰
دست دوستی ایران و عربستان در بازار نفت

سرویس بازار -
فریدون برکشلی، رئیس مطالعات انرژی وین وشت: بحث اصلى در اجلاس مشترک جمعه اوپک و غیراوپک، سهم کشورهاى غیراوپک در ادامه روند کاهش تولید است که تا حدودی جنبه کارشناسى دارد. یک کمیته نظارتى که البته از قبل تشکیل شده بود، به صورت دوره اى عملکرد کشورها را مرور خواهد کرد؛ البته این رویه برای اعضای اسمى اوپک نیز اعمال مى شود.
به گزارش تجارت نیوز ، کنگو که در همین نشست اخیر به اوپک پیوست، براى مدت دو سال از نظام سهمیه بندى معاف خواهد بود. در اجلاس دو روز پیش اوپک، بازار جهانى نفت و تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک، صاحبان اصلى اوپک را حتى بهتر از گذشته شناختند.
دو کشور جمهورى اسلامى و عربستان که در روابط و معادلات دوجانبه در یکى از سخت ترین شرایط خود به سر می برند، در اجلاس صد و هفتاد و چهارم، اولین درس بزرگ سیاست ها و دیپلماسى درون اوپکى را به روسیه دادند. روسیه ماه ها با عربستان درباره لغو کاهش جمعى ۱٫۸ میلیون بشکه در روز هماهنگی و لابى کرده بود و از طریق عربستان مى کوشید ایران را براى همکارى ترغیب کند.
عربستان نیز همه قول هاى مساعد را به مسکو داده بود، اما در جلسه اوپک با ...

[ مشاهده متن کامل دست دوستی ایران و عربستان در بازار نفت تجارت نیوز ]