هشدارها را جدی بگیریم

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳
اخیرا رییس شهرک های صنعتی که بالاترین مقام نمایندگی کننده بنگاه های کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی در ساختار قدرت است در مصاحبه ای به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک از تعطیلی حدود 10 هزار واحد از مجموعه 44 هزار واحد خبر داد و اینکه از بین واحدهای فعال نیز «حدود ۴۰ درصد واحدها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، ۳۰درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد» و تنها ۳۰ درصد از واحدها از ۷۰ درصد به بالا فعالیت دارند.

حسین حقگو
شهرک های صنعتی بی شک بزرگ ترین و تاثیرگذارترین مجموعه اقتصادصنعتی در گستره سرزمینی ایران و آینه ای از قابلیت های فنی، مدیریتی و لجستیکی کشور است؛ مجموعه ای که سابقه ایجاد آن به بیش از نیم قرن قبل و آغاز برنامه سوم عمرانی در سال 1343 باز می گردد و اکنون در بر دارنده ۴4 هزار واحد صنعتی است که در ۵۰۰ شهرک و ۳۱۰ ناحیه صنعتی در ۳۷ هزار هکتار زمین مستقرند. این روزها اما وضعیت این مجموعه وسیع از واحدهای صنعتی به هیچ وجه مناسب نیست و بسیاری از بنگاه های مستقر در این شهرک ها و نواحی صنعتی از حجم مشکلات درون و برون شهرکی به ستوه آمده اند و متاسفانه صدای آنان به گوش کمترکسی می رسد و متولیان امر در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز با وجود همدلی با این بنگاه ها توان بسیار اندکی برای حل مسائل و مشکلات روزافزون آنها دارند.
اخیرا رییس شهرک های صنعتی که بالاترین مقام نمایندگی کننده بنگاه های کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی در ساختار قدرت است در مصاحبه ای به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک از تعطیلی حدود 10 هزار واحد از مجموعه 44 هزار واحد خبر داد و اینکه از بین واحدهای فعال نیز «حدود ۴۰ درصد واحدها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، ۳۰درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد» و تنها ۳۰ درصد از واحدها از ۷۰ درصد به بالا فعالیت دارند.
در چرایی این وضعیت نامطلوب در درجه اول باید به گسترش بی رویه این مجموعه ها به سبب فقدان برنامه راهبردی و عملیاتی در این حوزه اشاره کرد. اینکه در کشوری، ایران، با 80 میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود 450 میلیارد دلار و صادرات صنعتی 30 میلیارد دلار بیش از 800 شهرک صنعتی ایجاد شود در حالی که در کشور کره جنوبی با ...

سرخط اخبار