رنگین کمان اقوام

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰
دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ «اقوام ایران زمین» با حضور هنرمندان استان های مختلف کشور در گرگان برگزار شد.


[ مشاهده متن کامل رنگین کمان اقوام واحد مرکزی خبر ]