آفت لورانتوس جنگلهای استان کرمان را تهدید می کند

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۸
مهران میرشاهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سالهای اخیر خشکسالی و کمبود بارندگی موجب خسارتهای شدید به منابع طبیعی استان به خصوص پوشش گیاهی و جنگلها شده است و همین امر آسیب پذیری گیاهان را افزایش داده است. وی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی هم موجب تغییرات فصلی و افزایش دمای هوا شده و این امر مشکلات خشکسالی را تشدید کرده است. میرشاهی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود افزایش میزان آفات از جمله آفت لورانتوس است که این پدیده در جنگلهای بادام کوهی سیرجان نیز دیده می شود. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان بیان کرد: برای مقابله با لورانتوس طرحی در 820 هکتار از جنگل ها به خصوص در منطقه پلنگی و تنگوئیه اجرا شده است که امیدواریم این آفت در این مناطق کنترل شود. وی گفت: در این طرح شاخه های آلوده جمع آوری و آتش زده می شود.

مهران میرشاهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سالهای اخیر خشکسالی و کمبود بارندگی موجب خسارتهای شدید به منابع طبیعی استان به خصوص پوشش گیاهی و جنگلها شده است و همین امر آسیب پذیری گیاهان را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی هم موجب تغییرات فصلی و افزایش دمای هوا شده و این امر مشکلات خشکسالی را تشدید کرده است.
میرشاهی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود افزایش میزان آفات از جمله آفت لورانتوس است که این پدیده در جنگلهای بادام کوهی سیرجان نیز دیده می شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان بیان کرد: برای مقابله با لورانتوس طرحی در ۸۲۰ هکتار از جنگل ها به خصوص در منطقه پلنگی و تنگوئیه اجرا شده است که امیدواریم این آفت در این مناطق کنترل شود.
وی گفت: در این طرح شاخه های آلوده جمع آوری و آتش زده می شود.

[ مشاهده متن کامل آفت لورانتوس جنگلهای استان کرمان را تهدید می کند خبرگزاری مهر ]