عدالت طلب ها؛ 6مین تیپ از نه گانه های شخصیت

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۲۲
حق و عدالت طلبی نقطه مثبت این شخصیت است و ترس ناامیدی شک و دودلی ضعف های یک تیپ 6 است که باید جایگزین آن همان انصاف و عدالت و راستی و ایمان شود.

در علم روان شناسی شناخت خود و ویژگی های رفتاری تحت عنوان شخصیت شناسی (اناگرام) از آن یاد می شود. اناگرام شخصیت ها را در 9 دسته طبقه بندی و ویژگی های متداولی که هر تیپ از خود در موقعیت های مختلف بروز می دهد را توصیف می کند.
تبیان به منظور واکاوی "چگونگی شکل گیری شخصیت انسان" و "تیپ های شخصیتی" با دکتر مهشید رضوی روضوانی روان شناس و مشاور خانواده، به سلسله گفتگوهایی دراین باره می پردازد. شما می توانید با دنبال کردن این مباحث تیپ شخصیتی خود را شناسایی و متناسب با خصوصیاتی که دارید آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیرید.
تیپ های 9 گانه اناگرام خود در یک دسته بندی سه تایی قرار می گیرند. تیپ های شخصیتی 9-8-1 در گروه غریزی، شهودی و یا حرکتی قرار می گیرند. تیپ های 4-3-2 در گروه تیپ های هیجانی و تیپ های 7-6-5 درگروه تیپ های ذهنی قرار دارند. یکی دیگر از تیپ های گروه ذهنی و فکری تیپ 6 یا عدالت طلب و حق جو است.
عدالت طلب ها چگونه به زندگی نگاه می کنند؟ آنها دنیا را جای ناامنی می دانند. اصولا یک نگرانی و نگاه منفی را همیشه به همراه دارند. دغدغه مهم تیپ 6ها این است که با توجه ...

[ مشاهده متن کامل عدالت طلب ها؛ 6مین تیپ از نه گانه های شخصیت تبیان ]