آدرس غلط رسانه های ضدانقلاب به مسئولین درباره ایدز

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵
بی تفاوتی دولت و یا سیاسی نمودن این معضلات نه تنها کمکی به حل آن ها نخواهد کرد که موجب می شود تا در سال های آینده آمارهای نگران کننده تری به گوش برسد.

سرویس سیاست مشرق - مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران به تازگی اعلام کرده که:
«از دو سال پیش اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است. زمانی انتقال این بیماری ۹۷ درصد در معتادان مرد و سه درصد در زنان معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان مبتلا از طریق روابط جنسی ۱۰ برابر شده است». خانم محرز اضافه می کند: «در کشور بیش از ۳۴ هزار نفر مبتلا به ایدز ثبت شده است که از این تعداد ۱۶ یا ۱۷ هزار نفر از مبتلایان تحت درمان مداوم قرار دارند ولی سایر این افراد درمانی انجام نداده اند یا تحت مراقبت مراکز مشاوره بیماری های رفتاری قرار ندارند» [۱] .
تحصیل کرده هایی که نیازمند آموزش هستند
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران ، درباره دلایل این معضل، همچون موارد مشابه پای فرهنگ و آموزش را به میان کشیده و اظهار کرد: «آموزش وپرورش درباره مسائل جنسی صحبت نمی کند زیرا معتقد است دانش آموزان بی بندوبار می شوند و این مشکلی است که ما با آن مواجه هستیم . ..اکثر مبتلایان به ویروس ایدز در کشور ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند و به علت ضعف اطلاع رسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی، جوانان در معرض ابتلا به این بیماری هستند».
هرچند خانم محرز، عدم ارائه آموزش های جنسی به جوانان را به عنوان ریشه اصلی افزایش ۱۰ برابر ایدز در میان زنان از طریق روابط جنسی معرفی می نماید که در بخش دیگری از مصاحبه خود اشاره دارد که « بیماران جدید اغلب تحصیل کرده هستند و از سطح اجتماعی خوبی برخوردارند».
سن، سطح اجتماعی و تحصیلات مبتلایان جدید ایدز نشان می دهد که این طیف نه کودکان دانش آموز مدارس ابتدایی هستند و نه اقشاری از طبقات ...

سرخط اخبار