بازدید هیئت های مذهبی از پروژه های عمرانی

ایمنا پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷
جمعی از هیئت های مذهبی از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر؛ خط دوم مترو اصفهان و همچنین مرکز همایش های بین المللی بازدید کردند.
سرخط اخبار