پلنگ دمپایی دزد!

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۷
پلنگ دمپایی دزد!

یگانه خدامی
دیروز ویدئویی از خانواده یک پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا استان سمنان منتشر شد. فیلمی که توسط محیطبان احمد درویش گرفته شده بود. اینکه یک خانواده سه نفره پلنگ را در فیلم می دیدیم جالب بود اما جالب تر از این، بخش دوم ویدئو بود. جایی که یکی از پلنگ ها با احتیاط نزدیک پاسگاه محیطبانی این منطقه شد، آرام به ایوان رفت و یک لنگه از دمپایی پشت در را به دندان گرفت و فرار کرد! این ویدئو برای همین بخش بامزه دیروز بارها بازنشر شد و بسیاری از کاربرانی که آن را بازنشر می کردند با خنده و طنز درباره اش نوشتند: «گربه ها بی خود ادای پلنگ در میارن... خود پلنگه قشنگ شیطنت گربه ای داره... لنگه دمپایی رو می خوای چی کار آخه»، «پلنگ هم باشه، باز گربه درونش فعاله!» و «با دوستاش شرط بسته بوده. برای اثبات اینکه اومده دفتر محیطبانی یکی از دمپایی ها رو برد با خودش.» نمونه ای از چند توئیتی است که درباره این موضوع زده شد و کنار اخبار و تنش ها و دعواهای همیشگی فضای این شبکه اجتماعی را تا حدودی عوض کرد.

[ مشاهده متن کامل پلنگ دمپایی دزد! روزنامه ایران ]