حضور رئیس پلیس تهران در مرکز کنترل ناجا

فارس نیوز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۴
سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ در شب چهارشنبه آخرسال با حضور در قرارگاه امام علی (ع) درحضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های عملیاتی بر روند برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال نظارت کرد.