آفت زنجره مهمان ناخوانده نخلستان های جهرم

تابناک یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۴

تعدادی از نخلستان های شهرستان جهرم، درگیر آفت زنجره خرما شده است.
تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: محمدرضا شهابی مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: عملیات سمپاشی و مبارزه با آفت زنجره درخت خرما در ۵۰۰ هکتار از نخلستان های شهرستان جهرم آغاز شد و تا پایان خرداد امسال ادامه دارد.
وی افزود: مقابله با نسل دوم این آفت پس از برداشت خرما انجام می شود.
بهجو مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی جهرم، گفت: آفت زنجره خرما یکی از مهم ترین آفات درخت خرما است که با تغذیه از برگ گیاه باعث ترشح صمغ و شیره می شود و ضعف مفرط گیاه را به همراه دارد.
وی به باغداران توصیه کرد با رعایت بهداشت باغ و کنترل آبیاری و در نهایت سم پاشی نسبت به رفع این آفت اقدام کنند.

سرخط اخبار