توزیع آب معدنی و نان به سیل زدگان حسن آباد

خبرگزاری مهر شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵

ساکنان روستای حسن آباد میاندرود باوجود خسارت سیل به امید نجات باقی زندگی خود همچنان در روستا مانده اند. غذا و پوشاک نیازهای اولیه روستاییان است که بخشی از آن با توزیع آب معدنی و نان توسط نیروهای مردمی تأمین شد.