سعید محمدی: بیزینس کوچینگ در ایران مغفول مانده

نامه نیوز سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵
رئیس مرکز آموزش های راهبردی و پیشرفته مطالعه شریف دوشنبه ۳تیرماه در جلسه انجمن اقتصاد مقاومتی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: شرایطی که درحال حاضر بر فضای کسب و کار حاکم است، شرایط بحران و ابهام بوده و به نظرم بهترین راه در این شرایط تاب آوری است تا بدانیم که چطور از این مرحله عبور کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، سعید محمدی رئیس مرکز آموزش های راهبردی و پیشرفته مطالعه شریف  ادامه داد: در شرایط بحران که فضا برای هیچ کسب و کاری مناسب نیست، مهمترین کار ادامه دادن به مسیر با وجود همه سختی هاست.
رئیس مرکز آموزش های راهبردی و پیشرفته مطالعه شریف تاکید کرد: من بسیاری از مشکلات اقتصادی برای کسب و کار ها را از نزدیک شاهد بودم، اما به نظرم سرسختی و ایستادگی برای رسیدن به هدف مناسب ترین راه برای عبور از این شرایط است.
محمدی افزود: امسال سخت ترین سال اقتصادی برای کشور در ۴۰ سال اخیر است، امری که برای همه ملموس است، اما در همین شرایط ما سه ماه را پشت سر گذاشتیم، پس اگر دوام بیاوریم تا آخر سال قطعا اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.
برای حل بحران ها باید از جوانان در کنار تجربیات سالخوردگان استفاده کرد
رئیس مرکز آموزش های راهبردی و پیشرفته مطالعه شریف با تاکید بر استفاده از ظرفیت نیرو های و استعداد نیروی جوان کشورمان خاطرنشان کرد: ما در این مسیر باید از جوانگرایی استفاده کنیم چرا که قطعا پتانسیل جوان ها را در کنار تجربیات سالخوردگان راه هایی را برای کشور باز خوهد کرد که در این شرایط راهگشا خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در کشور تصریح کرد: باید به این مسئله توجه کرد که با توجه به سال رونق تولید باید فرصتی برای تولید کنندگان ایجاد کنیم.
محمدی تصریح کرد: در این شرایط باتوجه به نرخ ارز اگر بتوانیم به صادرات فکر کنیم می تواند خیلی موثر باشد، به این معنا که دید ما باید رقابت با شرکت های خارجی باشد نه اینکه تنها به فروش در داخل کشور فکر ...

سرخط اخبار