بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده خواهد شد

دریافت خبر : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۳
بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده خواهد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین المللی و تحریم های احتمالی برای بدترین شرایط آماده خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین المللی و تحریم های احتمالی برای بدترین شرایط آماده خواهد شد.
به گزارش تجارت نیوز، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور؛ که امروز در سازمان برنامه و بودجه میزبان روسای سازمان استان ها بود، موضوع بسته ها و برنامه های دولت برای مقابله با آثار تحریم را مورد اشاره قرار داد.
آن طور که نوبخت اعلام کرد، سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می کند تا بتواند پاسخگوی هزینه ها به ویژه هزینه های اجتناب ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند. در عین حال که شرایط مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه ریزی می کند.
وی یادآور شد که دولت در شرایط موجود بسته های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه ای هم برای اقشار ضعیف تر اجرایی خواهد شد. در عین حال که بسته های حمایتی از تولید و پیمانکاران نیز در دستور کار است.
منبع: ایسنا

[ مشاهده متن کامل بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده خواهد شد تجارت نیوز ]