ستون های منشوری « بازالتی » ماکو

فارس نیوز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۳
ستون های منشوری « بازالتی » در 25 کیلومتری شمال غربی ماکو، یکی از نمونه های کم نظیر جهان است که حاصل انجماد گدازه های آتشفشانی در دوره سوم زمین شناسی است. انقباض ناشی از انجماد گدازه و نیروی کششی در سه جهت موازی با سطح گدازه و با فاصله زاویه ای ۱۲۰ درجه از یکدیگر اثر می کنند، در نتیجه تاثیر این نیروها، توده آذرین در جهت قائم به ستون های شش گوش مستقیم تبدیل می گردد . معمولا ردیف منشورهای عمیق تر ، منظم تر از ردیف منشورهای بالایی گدازه است.
سرخط اخبار