حماسه ها گاه در شکست ها ساخته می شوند

دریافت خبر : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴
حماسه ها گاه در شکست ها ساخته می شوند

آی اسپورت - هنوز کسی مانده که باور نداشته باشد ما به جهان بازگشته ایم؟ ولو به اندازه ی نود دقیقه؟ هنوز کسی هست که بگوید دفاع کردن تنها هنر ماست و اگر باشد چه مبارک هنری ست. به تجربه ی اندک ام در مبارزه های کیوکوشین یاد گرفته ام دفاع تکنیک مبارزان بزرگ است. دفاع سنتی ست که بسیاری از تکه های تاریخ ما آن را خوب بلد شده و چنین است که تاب آورده ایم. که می گوید فوتبال افیون است؟ فلان جامعه شناس که از رویاسازی های فوتبال چیزی نمی داند یا بهمان رفیق روزنامه نگار که فکر می کند اگر شکوه یا غمِ برد و باخت را درک کنیم یادمان می رود کجاییم و روزگارمان چگونه... ت یم ایران دو شب میلیون ها زن و مرد را کنار هم نشاند. میلیون ها قلب را مهربان تر کرد، در ته روستایی خشکی زده ساعتی چند جوانِ از نفس افتاده را نشاند کنار دخترانی که از دانشگاهی گران در قلب شهری بزرگ دور هم بازی می دیدند. نه، این مخدر نیست. این رویاسازی ست برای مردمی که در این باخت نیز چیزی جز روایت ندیدند و فراموش نخواهند کرد که فردا روز دیگری ست.
سپ هربرگر مربی افسانه ای آلمان ها در جام پنجاه و چهار بین دو نیمه و زمانی که آلمان ...

[ مشاهده متن کامل حماسه ها گاه در شکست ها ساخته می شوند آی اسپورت ]