دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار متواری در غرب تهران

الف سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۹
دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار متواری در غرب تهران به نام حسین. ق که چندی پیش به کسبه محل و دستفروشان محله فلاح با قمه حمله ور می شود.قدرت نمایی، درگیری با قمه، خرید و فروش مواد مخدر و … از جمله جرایم این اراذل و اوباش بوده است که با این جرایم سعی بر برهم زدن و اخلال در نظم عمومی را داشته است./ عکس از مهر
سرخط اخبار