فیلم | انتظار افزایش قیمت ها چه بلایی سرمان می آورد؟

فارس نیوز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۷
تیمور رحمانی، اقتصاددان، آثار و نتایج انتظار افزایش قیمت ها بر قیمت ارز و اجناس مختلف را تشریح کرد.