زنان خرمشهر حق دوچرخه سواری دارند

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۹
زنان خرمشهر حق دوچرخه سواری دارند
به گزارش خبرنگار مهر ، امیر سامری عصر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرمشهر با اشاره به لایحه پیشنهادی راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری در بلوار ساحلی خرمشهر ، اظهار کرد: خرمشهر با هیچ جای دیگر کشور تفاوتی ندارد و اگر قرار است جایگاهی برای دوچرخه سواری احداث شود باید خانم ها و آقایان هر دو از آن استفاده کنند. وی افزود: بانوان خرمشهر هم حق دارند مثل سایر بانوان دیگر شهرستان ها با رعایت شئونات اسلامی در شهر دوچرخه سواری کنند و این حق تا زمانی که منع قانونی آن ثابت نشده است نباید از آنها گرفته شود. سامری بیان کرد: اگر بانویی بخواهد با رضایت خانواده و رعایت شئونات اسلامی اقدام به دوچرخه سواری در خرمشهر کند اما ممانعت از این کار عملی ناشایست است. این عضو شورای شهر خرمشهر با یادآور شدن اینکه خرمشهر جز منطقه آزاد است از اعمال نشدن قوانین مناطق آزاد در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور گردشگران و رونق فعالیت اقتصادی در حد شعار باقی مانده است بدون اینکه یکی از قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند اجرایی شود. تکذیب کمک میلیاردی به تیم اروند کارون سامری به عنوا ...

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر سامری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرمشهر با اشاره به لایحه پیشنهادی راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری در بلوار ساحلی خرمشهر ، اظهار کرد: خرمشهر با هیچ جای دیگر کشور تفاوتی ندارد و اگر قرار است جایگاهی برای دوچرخه سواری احداث شود باید خانم ها و آقایان هر دو از آن استفاده کنند.
وی افزود: بانوان خرمشهر هم حق دارند مثل سایر بانوان دیگر شهرستان ها با رعایت شئونات اسلامی در شهر دوچرخه سواری کنند و این حق تا زمانی که منع قانونی آن ثابت نشده است نباید از آنها گرفته شود.
سامری بیان کرد: اگر بانویی بخواهد با رضایت خانواده و رعایت شئونات اسلامی اقدام به دوچرخه سواری در خرمشهر کند اما ممانعت از این کار عملی ناشایست است.
این عضو شورای شهر خرمشهر با یادآور شدن اینکه خرمشهر جز منطقه آزاد است از اعمال نشدن قوانین مناطق آزاد در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور گردشگران و رونق فعالیت اقتصادی در حد شعار باقی مانده است بدون اینکه یکی از قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند اجرایی شود.
تکذیب کمک میلیاردی به تیم اروند کارون
سامری به ...

[ مشاهده متن کامل زنان خرمشهر حق دوچرخه سواری دارند خبرگزاری مهر ]