اینفوگرافیک | چند دختر و پسر ایرانی از سن ازدواجشان گذشته؟

خبر آنلاین یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۲
طبق آخرین سرشماری کل کشور، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده در ایران وجود دارند و تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیده اند، یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر بوده است. به گزارش ایسنا، به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. در اینفوگرافیک پیش رو به وضعیت مجردها از نگاه آمار و ارقام نگاهی انداخته ایم. این آمارها را مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران اعلام کرده است. برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی عکس کلیک کنید. ۶۷۲۸۲

به گزارش ایسنا، به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. در اینفوگرافیک پیش رو به وضعیت مجردها از نگاه آمار و ارقام نگاهی انداخته ایم. این آمارها را مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران اعلام کرده است.
برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی عکس کلیک کنید.
۶۷۲۸۲

سرخط اخبار