باید و نباید نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس

خبرگزاری مجلس یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱:۵۶
عضو مسئولانی در مجمع اعلام کردند که باید بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و این نظارت محل بحث است. نظارت هم باید از طریق شورای نگهبان صورت بگیرد و نه از طریق مجمع. اگر قرار باشد مجمع به مصوبات مجلس ورودی داشته باشد باید قانون اساسی اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدحسین فرهنگی ، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره انتقاداتی که اخیرا به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شود،می گوید: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است.
شورای نگهبان شأن قانون گذاری برای هیات عالی نظارت قائل نیست
فرهنگی در ادامه تصریح می کند: از ابتدا دو نظر حقوقی درباره مجمع وجود داشته اما هیچ کدام از این دو مورد در قانون نیامده. یکی این است که گفته می شود مجمع تنها می تواند نظر «بله» و «خیر» بدهد، یعنی این که نظر مجلس و یا شورای نگهبان را رد کند یا بپذیرد. نظر دیگر هم این است که رفع اختلاف صرفا به تأیید و عدم تأیید برنمی گردد بلکه برای رفع اختلاف، می تواند راه حل های بینابینی اتخاذ کند.
وی می افزاید: موضوع اصلی این است که مسئولانی در مجمع اعلام کردند که باید بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و این نظارت محل بحث است. نظارت هم باید از طریق شورای نگهبان صورت بگیرد و نه از طریق مجمع. اگر قرار باشد مجمع به مصوبات مجلس ورودی داشته باشد باید قانون اساسی اصلاح شود.
مجمع تشخیص نباید در قالب شورای نگهبان دوم مقابل مجلس عمل کند
به گزارش ایرناپلاس محمود صادقی ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به گفته بود که اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها است و نه قانونگذاری و مداخله. قانون اساسی، مجلس را نهادی برای قانون گذاری مشخص کرده است، خود این کار مجمع، خلاف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان امام است و مجموعا باعث تداخل قوا می شود. از مجمع انتظار می رود معضلات نظام را حل کند ...

سرخط اخبار