مقالات دوفصلنامه مهندسی فرآیندها، دوره ۴، شماره ۱۰ منتشر شد

دریافت خبر : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۹

مجموعه مقالات دوفصلنامه مهندسی فرآیندها، دوره ۴، شماره ۱۰ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۸ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوفصلنامه مهندسی فرآیندها (Journal of Processes Engineering) یک نشریه علمی-ترویجی است که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت دوفصلی به زبان فارسی از سال ۱۳۹۲ در ساری،مازندران منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۴، شماره ۱۰ این ژورنال به صورت زیر می باشد:
۱. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
۲. مطالعه ابعاد و مولفه های سازمان هولوگرافیک جهت طراحی چهارچوب مفهومی در اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان
۳. رابطه برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران
۴. رابطه بین فرهنگ سازمانی واثربخشی در اداره آزمایشگاه شرکت پالایش نفت آبادان با استفاده از مدل دنیسون
۵. رابطه عدالت سازمانی و سلامت روانی در کارکنان فرمانداری استان مازندران
۶. بررسی هزینه خدمات درمانی ...

[ مشاهده متن کامل مقالات دوفصلنامه مهندسی فرآیندها، دوره ۴، شماره ۱۰ منتشر شد سیویلیکا ]