روی آوردن تروریست های داعش به لباس زنانه

جهان نیوز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۸
تروریست ها اما برای فریب نیروهای سوری نقشه ای تازه به کار گرفتند. آنها این بار با لباس های زنانه خود را نمایان کردند تا هویت اصلی شان پنهان بماند. در ادامه تردد داعشی ها با لباس های زنانه را مشاهده می کنید.

دریافتmp4