پرستارِ مونا

فارس نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
پرستاران سفیدپوشانی هستند که شبانه روز به دنبال التیام آلام و دردهای دردمندانی هستند که به بیمارستان ها رجوع می کنند. این گزارش اما؛ در مورد پرستاری است که بیمارستان را به خانه آورده و ثانیه به ثانیه مراقب نفس های مونای ۷ ساله اش است.
سرخط اخبار