انتخابات ۶ نوامبر و پیامدهای داخلی و بین المللی برای ترامپ

دریافت خبر : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳۲
انتخابات ۶ نوامبر و پیامدهای داخلی و بین المللی برای ترامپ

اکبرقاسمی
سفیر پیشین در اوکراین
شاید اصلی ترین رهیافت در مرحله بعد از انتخابات میاندوره ای ۶ نوامبر و کسب اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان توسط دموکرات ها، پاسخ به این سؤال باشد که پارادایم جدید درساختار قدرت امریکا چه آثاری بر رویکرد اصلی ترامپ مبنی بر«نخست امریکا» می گذارد و همچنین چه نتایج و پیامدهایی بر پرونده های هشتگانه راهبردی وی در عرصه بین المللی شامل «چالش تجاری با چین، مناسبات با روسیه، بحران اوکراین، بحران کره شمالی، معامله قرن، برجام، موشک های اتمی میانبرد INK و سوریه برجای خواهد گذاشت و نهایتاً آیا دستاوردی برای ترامپ تا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 به همراه خواهد داشت.»
واکاوی گذرای این مؤلفه ها ما را به احصایی دقیق رهنمون ساخته و در پرتو تحلیل صحیح آن، ما را به چشم انداز دقیق تری از چگونگی تعامل با ترامپ دراین مدت، هدایت خواهد کرد.
اول/ پرواضح است که به علت خصوصیات رفتاری و روانشناختی ترامپ و عداوت های نهفته بین وی و رهبران دموکرات، در دوره دوساله آینده، ظرفیت های همکاری بین آنان بسیار ناچیز خواهد بود و در مقابل اصطکاک فیمابین ترامپ و دموکرات ها روز به روز فزونی ...

[ مشاهده متن کامل انتخابات ۶ نوامبر و پیامدهای داخلی و بین المللی برای ترامپ روزنامه ایران ]