ارائه نسخه جدید برنامه سوم توسعه تهران به شورای شهر به زودی

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۱
ارائه نسخه جدید برنامه سوم توسعه تهران به شورای شهر به زودی

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با اشاره به مهلت سه هفته ای شورای شهر تهران برای بازآرایی برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: تمامی احکام برنامه مجدد مورد بررسی قرار گرفت و نسخه به روزرسانی شده است که به زودی تقدیم اعضای شورای شهر تهران خواهد شد.
سکینه اشرفی،  با اشاره به بررسی احکام پیشنهادی برنامه سوم توسعه شهر تهران در کمیته های تخصصی، اظهار کرد: در مهلت سه هفته ای برای بازآرایی برنامه پیشنهادی، نظرات و پیشنهادهای کمیته های تخصصی و اعضای محترم شورای شهر تهران دریافت شد و در جلسات مشترک کارشناسی کمیته های ده گانه تدوین برنامه سوم، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بازآرایی برنامه سوم مطابق با چارچوب ارائه شده به شورای شهر، در کمیته های تخصصی برنامه به پایان رسیده است، افزود: یکی از موضوعاتی که در بازآرایی برنامه مدنظر بود، بحث خلاصه کردن و استانداردسازی احکام برنامه بود؛ اگرچه پیشنهادهای زیادی درباره احکام ارائه شده بود اما درخواست ما از شورا این بود که پیشنهادهای آن ها توسط خود شهرداری در برنامه گنجانده شود، زیرا اگر تعلق خاطر اجرایی به ...

[ مشاهده متن کامل ارائه نسخه جدید برنامه سوم توسعه تهران به شورای شهر به زودی عصر اقتصاد ]