وقتی یک زن سیاهپوست مسلمان از دیواره آتش هوش ذاتی سفیدپوستان عبور می کند

فارس نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴
الهام عمر نماینده سیاه پوست کنگره آمریکا این شجاعت را سه بار مرتکب شده است. او بار اول گفت که اسرائیل «جهان را هیپنوتیزم کرده است.» بار دوم گفت که اعضا کنگره مدافع اسرائیل هستند چون یهودیان به آنها رشوه داده اند . بار سوم نیز به نفوذ سیاسی در آمریکا اشاره کرد که می گوید «یادکردن سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی (بخوانید اسرائیل) اشکالی ندارد.

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس : سفید پوستان درمقایسه با سیاه پوستان هوش ذاتی بسیار بالاتری دارند: این گزاره ای است که خواننده معمولا در نوشته های همکاران ارجمند من در همین سایت با آن مواجه می شود. اما وقتی کشوری چون ایالات متحده آمریکا سخت نیازمند آن می شود، تنها کسی که جرات به خرج داده تا برای عبور از دیواره آتش قدم پیش بگذارد نه یک مرد سفیدپوست باهوش، بلکه یک زن سیاهپوست شجاع یعنی الهام عمر بوده است.
و او این شجاعت را نه یک بار و از سر اشتباه یا دوبار و از سر تصادف، بلکه سه بار مرتکب شده و حرف او نیز در هر سه مورد درست بوده است. او بار اول گفت که اسرائیل «جهان را هیپنوتیزم کرده است.» بار دوم گفت که اعضا کنگره مدافع اسرائیل هستند چون یهودیان به آنها رشوه داده اند («موضوع فقط به بنجامین ها مربوط نمی شود عزیزم.») بار سوم نیز او به نفوذ سیاسی در این کشور اشاره کرد که می گوید «یادکردن سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی (بخوانید اسرائیل) اشکالی ندارد.»
این سخنان زنی سیاهپوست از سومالی در شرق آفریقاست. و آن وقت پاسخی که مردان سفیدپوست مجلس به او دادند چه بود؟ آنها برای از خود راندن او صف کشیدند. جمهورخواهان این کار را انجام دادند، در حالی که دمکرات ها از آنها پیشی گرفتند و قطعنامه جدیدی را علیه یهودستیزی به طور عام و علیه یکی از اعضای خود به طورخاص - یعنی الهام عمر - آماده کردند.
نکته دیگر آنکه پیش از الهام نیز بلندترین صدا در کنگره آمریکا علیه اسرائیل از دهان یک زن سیاهپوست شجاع تحسین برانگیز یعنی سینتیا مک کینی شنیده شد. وقتی که او از امضای سوگند حمایت از اسرائیل خودداری کرد در وصف او نوشتم: «یک زن، سینتیا مک کینی ...