خدمت رسانی در مهرگان در صورت پرداخت مطالبات دولتی تسریع می شود

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۶
خدمت رسانی در مهرگان در صورت پرداخت مطالبات دولتی تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مریم نخستین روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: با الحاق ناحیه شهری مهرگان جمعیت شهر محمدیه به ۱۰۲ هزار نفر رسیده و با داشتن سه شهر و ۱۲ روستا دارای ظرفیت های خوبی است که نیازمند ارتقاء شهری است.
وی اضافه کرد:برخی روستاهای این منطقه مانندباورس و خصار خروان قابلیت شهر شدن را دارند و شهر محمدیه نیز با فاصله ۱۵ کیلومتری دومین شهر بزرگ استان محسوب می شود و از ویژگی هایی برخوردار است که کمتر شهری دارد.
شهردار محمدیه تصریح کرد: بودجه ۵۲ میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری با توجه به حجم عملیات و توقعات مردم جوابگوی توسعه شهری نیست و با مشکلات جدی در تامین منابع مواجهیم که نیازمند حمایت استاندار محترم هستیم.

نخستین تصریح کرد: محمدیه در ردیف ۱۰ شهر زیبای جهان، ۱۰۰ شهر پاک و ۱۰۰۰ شهر ایمن کاندید است و این توانمندی ها رسالت شهردار و شورا را سنگین کرده و امیدواریم بتوانیم با عملکرد خود کارهایی ماندگار را عملیاتی کنیم.
بانک زمین شهرداری نیازها آینده را تامین می کند
شهردار محمدیه گفت: یکی از نیازها و کمبودهای ما نداشتن بانک زمین مناسب است تا بتوانیم نیازها ...

[ مشاهده متن کامل خدمت رسانی در مهرگان در صورت پرداخت مطالبات دولتی تسریع می شود خبرگزاری مهر ]