قطار به سر ایران رسید

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۴
قطار به سر ایران رسید

سهیلا یادگاری
خبرنگار
اتصال 5 مرکز استان به شبکه ریلی سراسری هدف گذاری دولت در توسعه حمل و نقل ریلی و از اولویت های توسعه راه آهن بود که تاکنون 2 مرکز همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی پیوسته و امروز با حضور رئیس جمهوری قطار به ایستگاه ارومیه می رسد. خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقلی در گفت و گو با «ایران» از رسیدن قطار بر اساس بر نامه زمانبندی به شهرهای رشت و تبریز خبر داد که به این ترتیب گسترش حمل و نقل ریلی که اولویت مهم دولت است به تحقق می پیوندد. خادمی به سؤالات ما در خصوص قطار ارومیه و برنامه برای رفتن ریل به شهرهای دیگر پاسخ داده است.
حمل و نقل ریلی اولویت توسعه در دولت است؟ برای رسیدن به اهداف توسعه ریلی از سال 92 چه اقداماتی را انجام دادید؟
یکی از اولویت های اصلی، توسعه حمل و نقل در بخش ریلی است که برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران کشوری است که بخش عمده جا به جایی بار و مسافر آن از طریق جاده ها صورت می گیرد و در حال حاضر بیش از 90 درصد حمل بار کشور از طریق جاده است و با توجه به مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای همچون صرفه جویی در ...

[ مشاهده متن کامل قطار به سر ایران رسید روزنامه ایران ]