کاریکاتور/ پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست

مشرق نیوز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۹

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است، گفت: در سخت ترین شرایط نیز صادرات پتروشیمی ایران متوقف نشد و ارز پتروشیمی نیز وارد کشور شد.