روحانی مشهور خلع لباس شد

نامه نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۸
حسن آقامیری، روحانی مشهور از خلع لباس «دائم» خود خبر داد.

او در اینستاگرام خود که 1.2 میلیون نفر دنبال کننده دارد، نوشت با شکایت دادستان ویژه ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور به خلع لباس دائم محکوم شده است

سرخط اخبار