نحوه قرائت مأموم در رکعت سوم و چهارم امام

دریافت خبر : جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۸:۱۴

سؤال: اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، آیا بلند قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب است؟ جواب: در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند.

[ مشاهده متن کامل نحوه قرائت مأموم در رکعت سوم و چهارم امام دفتر مقام معظم رهبری ]